bloggen er flyttet til URBEX.ABANDON.DK / The blog has moved to URBEX.ABANDON.DK

Sider

Sjælsmark kaserne

Navnet på den lille landsby Sjælsmark, der er beliggende ved Hørsholm i Nordsjælland er ikke kendt af mange. Sjælsmark er endog så beskeden af udstrækning, at den ikke engang er afmærket med et byskilt, hvorfor man som vejfarende normalt ikke er opmærksom på lokaliteten.

Det skal dog nævnes, at der ved Sjælsmarksvej begyndelse ved Istedrødvejen er et vejskilt der viser, at der er 2 km. til Sjælsmark. Ved at begive sig godt og vel en km ud af vejen i vestlig retning mod Blovstrød bliver man helt klart opmærksom på et imponerende byggeri - Sjælsmark Kaserne.

Dette byggeri er til gengæld kendt af de mange soldater, der har forrettet tjeneste på kasernen siden 1953.
Kasernen er på en gang stor - men også indpasset utrolig flot ind i det omgivende meget naturskønne nordsjællandske landskab ved Sjælsø.

Rygter om lukning talte sandt
Regimentet har igennem mange år opstillet og uddannet mange enheder til hæren, hvorfor de fleste ansatte ved regimentet var af den opfattelse, at regimentet - og dermed kasernen - fortsat ville have en betydelig rolle i dansk forsvar fremover.
I slutningen af 2003 samt i starten af 2004 verserede der imidlertid blandt kasernens personel stærke og vedholdende rygter om, at kasernen med meget stor sandsynlighed ville blive lukket ned som led i en kommende forsvarsordning, der skulle træde i kraft fra 2005.
Rygtet talte sandt, idet der allerede 10. marts 2004 blev fremlagt et udkast til en forsvarsordning af forsvarsministeren, Svend Aage Jensby (Venstre) samt forsvarschefen, general Hans Jesper Helsø. Dette udkast indebar, at Sjælsmark Kaserne blev fravalgt som tjenestested.

Kasernen blev bygget i en tid hvor den kolde krig rasede, og der har også været et stort behov for kasernen fra 1953 og frem til 2004.
Den kolde krig blev formelt afsluttet i 1991, og dansk forsvar prioriterede herefter enheder der skulle udsendes i internationale operationer til eksempelvis Balkan, Afghanistan og Irak.

Sjælsmark Kaserne vil blive savnet af mange, som havde deres arbejde der eller havde gode minder fra stedet.

Som urban explorer lader man ikke sådan en historisk mulighed stå uberørt hen. Så det er blevet til et par ture derop. Ser dog ud til militæret igen bruger kaserne i anden forbindelse, så inden du går inden for skal du nok lige spørger nogle i området.Mange flere billeder her
http://www.abandon.dk/sjaelsmark/

Ingen kommentarer: