bloggen er flyttet til URBEX.ABANDON.DK / The blog has moved to URBEX.ABANDON.DK

Sider

Dragespringvandet - the urbex way

Dragespringvandet på Rådhuspladsen skyldes et inspirerende samarbejde mellem Thorvald Bindesbøll og Joakim Skovgaard. Anledningen var en konkurrence om et monument til Amagertorv-Højbro Plads, som Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse havde udskrevet. Førsteudkastet til Dragespringvandet blev modelleret 1889 af Skovgaard. Den oprindelige idé var Skovgaards, men Bindesbøll omformede den, hvorefter Skovgaard gjorde den færdige skitse. Trods kunstværkets originalitet vandt de ikke konkurrencen, idet førstepræmien gik til det langt svagere Storkespringvand.

Bindesbølls og Skovgaards springvand rejstes til gengæld på Rådhuspladsen. Det indviedes i sin første form, uden tyren, i 1904. Bag initiativet stod komitéen for udstillingen "Dansk Kunst til 1890", som afholdtes 1901 i Rådhushallen. Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse samt Eibeschützlegatet gav også penge til formålet. Ideen til den karakteristiske, arkitektonisk udformede kumme fik Skovgaard, da han en dag passerede Sølvgades Kaserne (Statsbanernes nuværende bygning) og fik øje på dens smukke taglinie. Hvis man vendte den på hovedet, fik man en glimrende springvandskumme!

Kort før afsløringen af den store udsmykning til Rådhuspladsen, havde dagbladet Politiken et interview med Thorvald Bindesbøll, som bl.a. udspurgtes: "Hvordan forholder det sig egentlig med Deres og Joakim Skovgaards Samarbejde" Hvem har komponeret det ene og hvem det andet af Springvandet" Fontænen, mener De. Tja, Joakim og jeg har s'gu været lige gode om at rode med det hele".

Da monumentet stod færdigt 1904, var pressen fuld af kritik, og det folkelige vid sammenlignede kummen med en spyttebakke. Kritikken forstummede dog, da tyren omsider kom til i 1923.

Set med en Urbex Explorers øjne
De fleste explorers kan lide historien om de ting de udforsker. Så da jeg fik chancen for at kigge nærmere på Dragespringvandet "the urbex way" måtte jeg slå til. Intet er for småt bare der gemmer sig en god historie bag.

Vidste du foreksempel tyren er hul inden i og at der sidder små håndtag neden under som kan styre hver dysse? Nej vel - urbex explorers elsker at udforske sådanne små historier i deres by.Ingen kommentarer: