bloggen er flyttet til URBEX.ABANDON.DK / The blog has moved to URBEX.ABANDON.DK

Sider

Militære anlæg i Ordrup Krat

Som urban explorer bliver mange også interesseret i historie. For 5 år siden var jeg ikke typen som standsede op får at læse skilte omkring Denmarks historie. I dag brokker konen sig over vi altid skal holde for at læse skilte og se på gamle bygninger.
En sådan lille bygning fandt Nova, Zapped og jeg ved dyrehaven.

Voldgrav omkring København og forstæder.
I tilfælde af krig kunne det lavtliggende Ordrup Mose og Ermelundsdalen og området mod Gentofte Sø og Utterslev Mose oversvømmes med vand fra Furesøen.
Sammen med Vestvolden kunne København omkranses af vand, på samme måde som en voldgrav omkring et borganlæg. Stemmeværker og dæmninger blev bygget for at kunne tilbageholde og regulere vandet.
Oversvømmelserbe blev imidlertid ikke iværksat - end ikke afprøvet, fordi fjenden aldrig kom.

Militære anlæg i Ordrup Krat.
I Ordrup Krat findes Østre- og Vestre Ordrupkrat batteri Begge batterier blev anlagt i 1887 og var armeret med 4 kanoner. De tjente til forsvar af det oversvømmede områdes dæmninger.
En af dæmningerne ligger skjult under vejen, lige her hvor klambenborgvej krydser dalen.


Ingen kommentarer: