bloggen er flyttet til URBEX.ABANDON.DK / The blog has moved to URBEX.ABANDON.DK

Sider

En lille film fra Sauna I

En af Københavns mange underjordiske tunneler. Stedet går ofte under navnet Sauna I, da den blev postet først på det gamle google map.Vil du se lidt flere tunneler er der flere her
http://smukkefyr.blogspot.com/2008/12/hvor-kommer-varmen-fra.html

Uendeligt liv - nej tak

Efter at have været meget aktiv på abandon map'et og abandonforum.dk har jeg nu valgt en mere anonym stil og slettet mine profiler der.

En fantastisk følelse ved Urban Exploration er at føle man er den første person på stedet efter mange år i glemslen.

Ved at poste direkte adresser på nettet synes jeg ikke alle fik samme følelse af at gå på opdagelse. Det er ikke vigtigt man rent faktisk kommer først, men bare man føler det.

Ideen med at offentligøre mine opdagelser har hele tiden været, at få folk til at gå på opdagelse i deres egen by.

Ved at køre fra sted til sted med en adresseliste er det som at spille Pacman med uendeligt liv. Man får set alle baner, men sidder ikke tilbage med følelsen af succes.

Urban Exploration skal helst foregå i et roligt tempo drævet af nysgerrighed og opdagertrang.

Håber du stadig du kan bruge bloggen til at antænde din indre Indiana Jones. Skriv gerne, hvis du mangler en makker til din første tur.

Ruth og Hanne venter på os derude

Julefrokost 2009 - COP15 - maskeforbudet blev trodset (genpost)

Åreste Urbex julefrokost 2009 faldt midt COP15 klimatopmødet. Masker, en forladt lokation, politi og en stor gruppe sjovt klædte folk gav en ekstra dimension af spænding.
Politiet væltede rundt i gaderne og vi havde pirret hinanden med diverse indlæg fra medierne omkring øget kontrol af mistænkelig adfærd.

Alt forløb dog godt med dejlig mad og drikke.


En masse røverhistorier blev udvekslet og tips om lokationer blev delt.

Så blev det tid til årets fællesbillede. I bedste Urbex stil selvfølgelig med en skør maske ;-)

Så blev der ryddet op og de fleste tog videre til et par lokationer mere. Desværre måtte jeg selv hjem og passe baby - gearede ned med barnevognstur mens jeg tænkte på urbex året som er gået.
Turen til Tjernobyl er nok det jeg husker bedst fra i år og så ellers det fantastiske sammenhold vi har bygget op.
Vi ses i det nye år.

Straffeloven ved Urban Exploration

Har fået mange mails omkring lovligheden af Urban Exploration. Vil ikke mene jeg er den rette at spørge, da jeg selvfølgelig er kraftigt farvet af det er min hobby.
Det er alment kendt at grupper med interessefællesskaber bevirker hinanden til at tolke loven, så den passer bedre til deres verdensbillede.

På samme måde mener Urban Explorers ikke vi gør noget forkert da vi intet ødelægger, stjæler intet og ikke efterlader spor.

Bag enhver gammel forladt fabrik er der dog en ejer. Denne ejer ønsker at beskytte sine værdier. Derfor er man selv med de bedste hensigter formelt set på den forkerte siden af loven.

Det drejer sig konkret omkring § 264 fra straffeloven:
§ 264. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,

2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.

Stk. 2. Begås det i stk. 1, nr. 1, nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor forholdet er begået under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor.

§ 264 a. Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

§ 264 b. (Ophævet)

§ 264 c. De i §§ 263, 264 og 264 a indeholdte straffebestemmelser finder tilsvarende anvendelse på den, der uden at have medvirket til gerningen skaffer sig eller uberettiget udnytter oplysninger, som er fremkommet ved overtrædelsen.

§ 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.


Hvad giver dette så konkret af staf?

Som Urban Explorer er man lidt i samme båd som aktivister, der trænger ind i forladte fabrikker. Kan læse på deres forums de får mellem 1000-3000 kroner i bøde pr. gang de tages i husfredskrænkelse.

Kender kun 3 konkrete tilfælde af danske Urban Explorers som har fået bøde. Måske er der flere som jeg ikke kender til.

Typisk er forløbet sådan:

Man sigtets for straffelovens § 264 og politiet spørger om man ønsker at udtale sig. Da sagen er meget simple er næste skridt ofte man får et bødeforlæg. Betales dette skal man ikke i retten.

Straffen står derefter 2 år på ens straffeattest og 10 år på straffeattesten som offentlige myndigheder kan se.

Har man ødelagt noget eller taget effekter med hjem er staffen selvfølgelig langt hårdere.

Da jeg på ingen måde kender til jura eller straffeloven kan dette indlæg selvfølgelig være misvisende. Det er skrevet ud fra hvad jeg kunne finde på nettet.

Kom gerne med spørgsmål eller din mening.

Et gammelt skur med overraskelse

Var på en lille forårstur med Zapped. Et gammelt skur gemte på en overraskelse af de sjove.

Lidt mere fra turen
http://www.abandon.dk/cykeltur_med_zapped/