bloggen er flyttet til URBEX.ABANDON.DK / The blog has moved to URBEX.ABANDON.DK

Sider

Tunneler under københavn

Slår man op i Gyldendals "Den store Danske" står der blandt andet dette om tunneler:

Underjordisk passage eller undervandspassage, der tjener som gennemgangsvej i miner og trafikanlæg, som ledning for væsker, primært vand, og luft, som let tilgængelig gennemføringsvej for kabler og rørledninger. Adgangen til og udgangen fra tunneler sker ad ramper eller evt. gennem lodrette skakte, som udstyres med trappeløb og/eller elevatorer. Tunneler kan forsynes med belysning, ventilation, afløb, alarmeringsudstyr, brandbekæmpelsesudstyr og evakueringsveje.

Selv når teksten er skrevet af en professor lyder det spændende ;-) Så Zapped, Mimo og jeg kiggede derfor endnu engang forbi en af Københavns mange underjordiske tunneler.Lidt flere billeder
http://www.abandon.dk/tunneler_under_kobenhavn/

1 kommentar:

karl haxthausen sagde ...

Er der nogen tilgængelig kortlægning af københavnske tunneler? Dette villr være af stor interesse da jeg selv Værtsætter urban exploring.